Margherita

Tomato sauce, mozzarella, basil & pesto